Login · Register
August 11 2020 22:51:11
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti
TÍM SOFA
- Eldhwen
-Eldhwen - cesta sebapoznania
-Oracle Crown
Andrea Nedbalova
-VeryVery- art
Pravdivá cesta šťastia
-massage Anna
-Lady Mystical-[email protected]
www.psycho-hygiena.eu
ozcesta 


s láskou vyrábané mydlové kytice a keramika.Pre viac info klikni na obrázok facebook-like-icon-page-share-icon-logo-like-button-sharethis-text-png-clip-art

Továren na štastie
90447026-3218129014905639-980936016049209344-n

7 vecí, ktoré potrebujete vedieť o narcistoch, z pohľadu psychológa

1. Významnú časť populácie tvoria narcisti
Odhaduje sa, že 6,2 % populácie trpí narcistickou poruchou osobnosti, čo znamená, že spĺňajú päť alebo viacero kritérií podľa Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch (DSM).
Ak si ich budete čítať, premýšľajte o ľuďoch, ktorých poznáte, že by mohli zapadať do tejto diagnózy.
• Majú veľkolepý zmysel pre domýšľavosť, preceňujú svoje schopnosti a úspechy.
• Majú vytrvalé predstavy o neobmedzenom úspechu, sile, lesku, kráse, alebo ideálnej láske.
• Veria, že sú „zvláštni“ a jedineční a mali by sa stýkať s ľuďmi s rovnakým štatútom.
• Potrebujú neustálu pozornosť, prehlásenia a pochvalu.
• Majú silnú mienku si niečo nárokovať a očakávať zvláštne zaobchádzanie.
• Vykorisťujú iných, využívajú ich osobný prospech.
• Chýba im schopnosť vcítiť sa do druhých.
• Často závidia druhým alebo sú presvedčení, že im závidia ostatní.
• Často ukazujú svoju aroganciu, povýšenecké správanie a postoje.
Oveľa viac ľudí nevykazuje všetky tieto kritériá narcistickej poruchy osobnosti, napriek tomu môžu vykazovať narcistické rysy osobnosti z času na čas. Z tohto dôvodu je ťažké povedať, koľko takých ľudí by mohlo byť vonku.
2. Psychológovia si nie sú istí príčinami tejto poruchy
Je narcizmus geneticky podmienený? Alebo je podmienený výchovou rodičov či učiteľov počas detstva? Spája sa s inými duševnými poruchami?
Zatiaľ čo príčiny narcizmu nie sú známe, psychológovia podporujú biopsychosociálny model príčinnej súvislosti, ktorý spája biológiu a genetiku so sociálnym prostredím a psychologickým nastavením.
Inými slovami, prostredie a spoločnosť zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji narcistických rysov osobnosti.
3. Narcizmus je podľa nového výskumu na vzostupe
Nedávny výskum z oblasti psychológie ukazuje, že narcizmus za posledných 30 rokov stúpol najmä medzi mladými ľuďmi.
Jedna štúdia dokonca ukázala, že 9,4 % ľudí vo veku 20 až 29 rokov vykazuje extrémny narcizmus s porovnaní s ľuďmi staršími ako 65 rokov, z ktorých bolo len 3,2 % narcistov.
Možno to nie je až také prekvapujúce, keď súčasná kultúra kladie veľký dôraz na sociálne médiá, zmysel pre seba a sebaúctu. V súčasnosti existuje priama pozitívna korelácia medzi používaním sociálnych médií a narcizmom, čo znamená, že čím viac narcistický ste, tým viac ste zaťažený na používanie sociálnych médií.
Dokonca aj slovo „selfie“ a to, čo znamená, má trochu narcistický aspekt, nemyslíte?
Je smutné, ako narcizmus vzrástol s príchodom Facebooku, Twittera a MySpace, kedy došlo k prudkému poklesu nesebeckosti a empatie.
4. Narcistov nemusíte ľahko odhaliť
Na rozdiel od ľudí s inými poruchami osobnosti či problémami so správaním, môžete narcistov ľahko prehliadnuť, pretože sa nezdajú byť „chorí“ alebo „duševne chorí“. Len sa vám zdá, že majú prehnaný pocit vlastnej dôležitosti, neúnavnú potrebu pozornosti a nedostatok empatie.
Keď sa s nimi stretnete prvýkrát a zoznámite sa s nimi, môžu sa vám zdať zábavní, energickí, priateľskí a len trochu egoistickí. Koniec koncov je dobré mať vysoké sebavedomie.
Často vás môžu zviesť do svojej vlastnej nafúknutej dôležitosti a veľkolepých predstáv a skôr, ako si to uvedomíte, môže byť pre vás ich prítomnosť toxická pre zdravie.
5. Narcizmus je ťažko liečiteľný
Možno jednou z najviac znepokojujúcich skutočností tejto poruchy osobnosti je, že sa ťažko lieči, pretože klienti často popierajú alebo nie sú ochotní akceptovať, že majú túto poruchu.
Ak niekto verí, že on alebo ona sú skutočne zvláštni, talentovanejší a skvelí, predstavte si, aké môže byť pre terapeuta náročné presvedčiť ich o opaku.
Je to z dôvodu, že ľudia trpiaci narcistickou poruchou osobnosti zriedka vyhľadávajú liečbu a zvyčajne s ňou súhlasia len na naliehanie svojej rodiny či priateľov, alebo chcú liečiť iné problémy (ako sú úzkosť a depresia), ktoré vyplývajú z tejto poruchy.
A, bohužiaľ, mnohí terapeuti sa musia vymaniť z vplyvu svojich pacientov, keď sa dostanú do slepej uličky, že ich pacienti veria, že sú v poriadku a odmietajú vidieť tento problém.
6. Existujú spôsoby, ako zistíte, či je niekto narcista
Ak máte podozrenie, že niekto vo vašom okolí môže byť narcista, existuje niečo, čo môžete urobiť okrem porovnávania ich správania s diagnostickými kritériami uvedenými vyššie. Odporúčame nasledovné:
• Pýtajte sa ich na rôzne otázky (Narcistom sa páči rozprávať, ale nie počúvať)
Vzhľadom k svojmu prehnanému egu, nedokážu pomáhať, ale podelia sa s vami o svoj prehnaný zmysel pre úspech a dokonalosť, o svoje presvedčenie, akí zvláštni a úžasní sú a ako na nich všetci žiarlia. Radi rozprávajú, ale zvyčajne nie sú dobrí poslucháči. Keď rozprávajú iní, často im dajú najavo, že čakajú, až príde rad na nich.
• Preskúmajte ich prítomnosť na sociálnych médiách
Jednou z najjednoduchších vecí, ktorú môžete urobiť, je preskúmať ich prítomnosť na sociálnych médiách. Často aktualizujú svoje statusy a všetko komentujú? Hovoria o sebe, svojich plánoch a úspechoch online? Aj keď stále využívanie sociálnych médií nie je jednoznačný ukazovateľ narcizmu, ak táto osoba spĺňa niektoré z kritérií narcizmu, potom by mohla byť narcistom.
• Zapájajú vás do svojich veľkolepých predstáv?
Narcisti majú osvojený spôsob, ako nás presvedčiť, že oni vedia všetko lepšie a sú najschopnejšou osobou pre nejakú prácu. Ak niekto opakovane snuje veľkolepé plány, ktoré nakoniec nevyjdú, alebo o nich neustále hovorí, ale v skutočnosti ich vlastne nenasleduje, on alebo ona by mohli byť narcisti.
• Sú manipulatívni?
Narcisti sú zruční v umení manipulácie a dostanú od ľudí to, čo chcú. To im bráni v empatii a prehlbuje ich vieru, že sú zvláštni a nadradení. Často táto manipulácia predstavuje „hry mysle“, kedy vám niekto povie, čo chcete počuť, ale potom urobí pravý opak. Alebo ak vás niekto vedie k domnienke, že môžete veriť im alebo situácii, ktorá je nepravdivá.
7. Najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s narcistom, je milovať ho z diaľky
Často sa stáva, že blízky ľudia, ako sú členovia rodiny, priatelia, šéfovia, kolegovia z práce môžu byť narcisti, čo môže byť dosť náročné žiť s nimi v jednom priestore.
Ak niekoho vo svojom živote identifikujete ako narcistu, najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je milovať ho z diaľky. Milovať ho z diaľky ešte neznamená, že ho vylúčite zo svojho života (hoci je to pre niekoho účinná stratégia, najmä v extrémnych situáciách).
Pre psychológa milovať z diaľky znamená, že uznáte, že ste bezmocní zmeniť takého osoby a že trávenie času v ich spoločnosti by pre vás mohlo byť toxické. Obmedzením vašich stykov s týmito ľuďmi, sa vyhnete ich veľkolepým predstavám a nedovolíte im, aby s vami manipulovali.
V prípade ľudí, ktorých pravidelne vídavate, ako sú kolegovia z práce, šéfovia, klienti, či blízki príbuzní, je milovať ich z diaľky nerealizovateľným riešením, pretože sa neustále ocitáte v ich spoločnosti.
V takomto prípade sa odporúčajú nasledovné kroky pre spolužitie:
• Cvičte odpustenie a súcit
Môže byť nesmierne ťažké mať súcit s niekým, kto neprejavuje úctu k iným a verí, že je lepší ako ostatní. No aj keď im to chýba, môžete v sebe nájsť súcit, pretože títo ľudia nepochybne trpia. To, že im odpustíte ich narcizmus, neznamená, že prijmete alebo ospravedlníte ich správanie, ale znamená to, že im už dlhšie nechcete umožňovať, aby vás ovplyvňovali. Uvedomte si, že spôsob, akým rozprávajú, nehovorí nič o tom, kto sú. Snažte sa im odpustiť a neberte ich narcizmus osobne!
• Nechajte ich robiť závery
Byť súcitný a vychovaný k týmto ľuďom je veľmi dôležité. Bohužiaľ, ak ide o narcistov, mali by sme sa naučiť nechať ich rozhodovať o výsledku. Narcisti si zvyčajne nemyslia, že potrebujú pomoc a namiesto toho veria vo svoju nafúknutú dokonalosť a nadradenosť. Ich správanie, činy, slová a myšlienky nemajú s vami nič spoločné, a preto ich nechajte robiť rozhodnutia a nesnažte sa ich meniť, pretože vás to privedie ešte k väčšej bolesti.
• Prijmite skutočnosť, že ste im povolili vstúpiť vám do energetického priestoru a poučte sa z toho
Je to ťažké, ale je pravdou, že naša vonkajšia realita je odrazom nášho vnútorného priestoru. Takže, ak ste obklopení narcistami, je dôležité zamyslieť sa nad tým, prečo ste sa ocitli v tejto situácii a poučiť sa z toho. Možno máte podstatné narcistické rysy, ktoré si neuvedomujete. Možno vám chýba sebavedomie a veríte, že ste hodní len narcistov vo vašom živote. Možno ste boli múdri vo svojich rozhodnutiach a ľudia si vás vybrali, aby ste s nimi súhlasili. Možno ste si neuvedomili, akými ľuďmi narcisti v skutočnosti sú, až kým nebolo neskoro. Zatiaľ čo ich narcizmus nie je vaša vina, umožnenie vstúpiť vám do života je rozhodne vaša zodpovednosť. Poučením sa a vykonaním nevyhnutných zmien v živote vám pomôže vymaniť sa z tohto cyklu.
• Zaslúžite si lepšie
Uvedomte si, že ak nie ste narcista, zaslúžite si niečo lepšie než byť obklopený narcistami! Je v poriadku presadzovať tento pocit a odstrihnúť sa od ľudí, ktorí nezodpovedajú vašej energetickej frekvencii. V mnohých prípadoch je to nevyhnutná forma prežitia. Mnohí z nás sa ocitli v situácii, že sme mali nízke sebavedomie, alebo sme verili, že si nezaslúžime skutočne milujúcich, starostlivých ľudí v našich životoch. Ale my si zaslúžime súcitných, milujúcich a dobrých ľudí okolo seba. Dôverujte tomu, že takýchto ľudí stretnete, keď očistíte svoj priestor od narcistov, ktorí vám vstúpili do života.
Komentáre
Žiadny komentár ešte nebol pridaný. Buďte prvý kto pridá komentár.
Pridať komentár
Pre pridanie komentára musíte byť prihlásený.
Hodnotenia
Musíte byť zaregistrovaný, aby ste mohli hodnotiť.

Prosím prihláste, alebo sa zaregistrujte.

Zatial nikto neohodnotil tento príspevok.
Detoxi

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.