Login · Register
November 30 2021 11:16:34
Tvoja odvaha
Neboj sa mi zavolať,
Nespapám ťa ,
Ja som tu na to aby som ti pomohla .


Neboj sa
Nebojte sa pridať vlastný článok.
Sloboda slova zaručená

Odporúčam do pozornosti

Team SOFA- 0900511020-online

 

 


Detoxi

[email protected]

 alebo 

0900 511 020

Pred uskutočnením hovoru zaznie hláška- "číslo je zo zvýšenou tarifou" číslo nie je audiotextové !! ale prémiové inteligentné. Je to znak serióznosti a pre vás dôkaz, že po ukončení hovoru nie ste nič dlžný. Som zatiaľ bezkonkurenčne najlacnejšie médium - 1,19€/m


Prihlásenie
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.

Odporúčam do pozornosti

 

 

 


mnamka
koláčik
voda bez deutéria
Pøíprava vody zbavené deuteria:
· K pøípravì vody bez deuteria je nejlépe použít pramenitou vodu. Pokud musíme
použít vodu z vodovodu, nabereme ji večer. Nádobu neuzavíráme, aby z vody pøes
noc vyprchal chlór.
· Do uzavøené plastové nádoby nalijeme litr vody a vložíme na 4-5 hodin do
mrazničky. To, co začíná mrznout nejdøíve, je tìžká voda - deuterium.
· Sledujeme zmrazování tak, aby 3/4 pùvodního množství vody, tj. 700-750 ml, zùstaly
tekuté. To je voda zbavená deuteria.
· Vodu procedíme a necháme zmrazit pro pozdìjší použití.
· Led vyhodíme. Je to zmrzlá tìžká voda.
· Vodu necháme volnì roztát na vzduchu tìsnì pøed konzumací. Mikrovlnnou troubu
bych k rozmrazení nedoporučovala.
· Vodu používáme na bylinný čaj oslazený medem, anebo ji mùžeme pít.
Prevratný objav v liečbe rakoviny
Na základe prognózy vydanou WHO – Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2020 počet novodiagnostikovaných ochorení v jednom roku na rakovinu môže vystúpiť z terajších10 miliónov na 15,7 miliónov.

Úmrtnosť na rakovinu môže vyrásť z terajších 6 miliónov obetí na 10 miliónov. Vďaka objavu, že odòatie deutéria spôsobuje odumieranie rakovinových buniek, sa tieto čísla môžu zmeniť. Na Slovensku zomiera každý deò 30 ľudí v dôsledku rakoviny, za jeden rok to je 7000 mužova 5000 žien. Týka sa to priamo alebo nepriamo skoro všetkých ľudí. V Európe sme na 3. Mieste v úmrtí mužov a na 8. mieste v úmrtí žien na dôsledky tejto choroby. Na základe výskumov, ktoré prebiehajú už od roku 1993 je dokázané, že odòatím deutéria v živých organizmoch sa môže ovplyvniť metabolizmus a regulačné procesy rakovinových buniek, čo v konečnom dôsledku vyvolá úhyn rakovinových buniek. Výskumy vykonala a do dnešného dòa vykonáva spoločnosť HYD, a.s. - výskum rakoviny a vývoj liečiv so sídlom v Maďarsku. Účinok odòatia deutéria bol doteraz dokumentovaný na 1300 ľuďoch. Sledovalo sa napríklad prežitie pacientiek s nádorom prsníka, kde prežitie miesto pôvodných predpokladaných 20 – 22 mesiacov stúplo na 47 mesiacov.

Podľa najnovších prieskumov dlhodobé pitie upravenej vody bez deutéria zvyšuje imunitu organizmu a spomaľuje procesy starnutia sledovaných zvierat – cicavcov. „Osobne som presvedčený, že tento objav je prelomový pre onkologických pacientov. Som veľmi nadšený a odhodlaný odštartovať projekt, ktorý umožní aj našim pacientom sa dostať k tomuto druhu doplnkovej liečby.“ – povedal Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. Dekan Lekárskej fakulty UK, prednosta I. chirurgickej kliniky FN a LFUK v Bratislave na II. Medzinárodnej konferencii o deplécii deutéria. Znenie celého jeho vyjadrenia si môžete vypočuť na http://www.deuterium.sk/hirek_videok.php „Rakovina je novodobým problémom číslo jedna v celej EU.“ – dodal profesor Labaš. Konferencie sa zúčastnil veľký počet odborníkov zo Slovenska, preberali sa na nej aj možnosti cezhraničnej spolupráce odborníkov, výskumníkov ako aj inštitúcií. Profesor Labaš je autorom viac ako 250 vedeckých prác, prevažne v anglickom jazyku v zahraničných odborných časopisoch. Odprednášal viac ako 360 odborných prednášok z chirurgie. Deutérium - D – je najjednoduchší prvok, forma vodíka, jeho stabilný izotop bez radiácie.

Medzi fyzikálnym a chemickým správaním týchto dvoch izotopov je výrazný rozdiel. Koncentrácia deutéria v našich zemepisných šírkach v prírodných vodách sa pohybuje v rozpätí 140 – 150 ppm, čo v prepočte znamená, že z 1 milióna vodíkových atómov je 140-150 atómov deutéria. Takáto voda sa nazýva tzv. ťažká voda. Z 1 milióna molekúl vody 140 až 150 molekúl ťažkej vody. Koncentrácia deutéria v živých organizmoch je 12 – 14 mmol/liter. Upravená voda bez deutéria je podporný produkt pri liečbe onkologických ochorení. 7. 12. sa uskutočnia v Bratislave 66. chirurgické dni profesora Kostlivého, kde vystúpi aj svetoznámy biológ Dr. Gábor Somlyai, biológ, objaviteľ fyziologického účinku odòatia deutéria. Podujatie organizuje Lekárska fakulta UK, I. Chirurgická klinika LF UK a UNB, Slovenská lekárska spoločnosť a Slovenská chirurgická spoločnosť.
poučné
reinkarnácia
Depresia
strach a neistota-ako nato?
nepozornosť?alebo ochrana?
jujda to je milunké
dokonalý zadok