Cesta osobného poznania a pomoci
Pridal sofa7 dňa Marec 12 2021 09:10:45
Milí priatelia ,
Dovoľte mi zaželať Vám v tıchto obmedzovanıch dni nech Vás sprevádza zdravie , šťastie
a láska v kruhu rodiny. A súčasne nech sa obnoví život bez obmedzenia , radosť deti ,
znovu z aktivizuje sa činnosť na pracoviskách ale i v osobnıch životoch.

Čítaj prosím viac,,,
Podrobné novinky

Občianskeho  združenia Cesta osobného  poznania a pomoci  v tomto náročnom období.
Od vypuknutia pandémie a počas jej trvania sme pomáhali a naďalej pomáhame sociálne 
slabším  a odkázaním .
Členovia združenia  svojou činnosťou a na základe svojich možnosti, vedomosti a odbornosti
pre občanov zabezpečovali konzultácie  a liečby pomocou telefónu a internetu. 
Tım ktorí potrebovali v prípade potreby dostavali aj právnu pomoc  a nasmerovanie 
v každom smere denného života.
Aj vďaka Vám a vašej pomoci pri zbierke šatstva ,obuvi, potravín, drogérie i inıch komodít 
sme spoločne pomáhali a boli ste súčasťou aj pri zabezpečovaní starostlivosti pri opustenıch
zvieratiek zakúpením potrávi ale i príspevky na veterinárne ošetrenie. 
Za to Vám patri veľká vďaka , vďaka za osobnı prístup, fonačné príspevky ale
 i 2 percentami z dani za rok 2019.
V tomto období prebiehajú daňové priznania fyzickıch i právnickıch osôb a spoločnosti za 
rok 2020 .Aj vaše 2  percenta môžu pomôcť tım najviac odkázanım na pomoc.
Ak sme Vás zaujali a radi by ste sa chceli zapojiť akokoľvek formou pomoci budete
srdečne vítaní.
Naša spolupráca s Vami a práca našich členov OZ,  veríme že sa bude  násobiť  i v tomto 
období pandémie.
Narastá odkázanosť ľudí na materiálnu , sociálnu ,zdravotnú i právnu pomoc. 

Aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou  2 percenta z dani za rok 2020.
Ak Vás presvedčil náš program pomoci a chcete sa pridať prikladáme informácie 
o registrácii 


OZ Cesta osobného poznania a pomoci prikladáme v pdf.

Ďakujem a teším sa 
na spoluprácu 
Achbergerová Marika
konatelka
Kontakt 0903721350