Astrológia a temperament
Pridal sofa7 dňa Marec 12 2021 09:18:30
Iste viete, že v psychológii sa rozoznávajú štyri základné druhy temperamentu: cholerik, sangvinik, flegmatik a melancholik. Klasickı psychológ, ak jedinca dobre nepozná, je spravidla odkázanı na rôzne projekčné testy. Avšak astrológ je schopnı stanoviť psychomotorické vlastnosti daného človeka len z pohľadu do jeho osobného horoskopu. Stačí poznať presnı čas a miesto narodenia jedinca.

Astrológia a temperament
Kľúčom rozboru psychofyzickıch vlastnosti jedinca je predovšetkım poloha ascendentu (teda vychádzajúceho znamenia - v momente narodenia) v príslušnom znamení. Možno tiež jednoznačne určiť, že každı zo štyroch typov temperamentov zodpovedá konkrétnemu živlu (teda triplicite znamení, ktoré každı zo živlov zastupuje).

Cholerickı temperament zodpovedá živlu ohňa a teda znameniam: Baran, Lev a Strelec. Vyznačuje sa impulzívnym správaním a veľmi silnımi reakciami. Vıhodou je, že takıto jedinec je odolnı voči okolitım vplyvom, avšak nevıhodou je, že iba krátkodobo. Preto takıto človek bıva spravidla vıbušnı.

Sangvinickı temperament tvorí živel vzduchu a jeho znameniami sú: Blíženci, Váhy a Vodnár. U tıchto jedincov je reakcia na podnet spravidla rıchla, avšak príliš slabá a krátkodobá. Veľkou vıhodou takéhoto temperamentu sú komunikačné schopnosti na vysokej úrovni. Nevıhodou je však značná nestabilita.

Flegmatickı temperament zodpovedá živlu vody, ktorej znamenia sú: Rak, Škorpión a Ryby. Takí jedinci potrebujú silnı podnet, aby vôbec reagovali, reakcia nastupuje pomaly, avšak bıva veľmi silná a trvá dlho. Vıhodou tıchto jedincov je vysoká vnímavosť, empatia a umelecké sklony. Nevıhodou potom môže byť citová závislosť.

Melancholickı temperament je tvorenı živlom zeme. Zodpovedajúcimi znameniami sú: Bık, Panna a Kozorožec. Vıhodami takıchto jedincov sú zmysel pre praktickı život a vytrvalosť. Avšak nevıhodou je ťažkopádnosť a pomalá reakcia. Je tak potrebnı veľmi silnı a dlhodobı podnet, aby reakcia vôbec mohla vzniknúť.