Pre rodičov | Pre školy | Mıty o mlieku | Mıty o mlieku a názor lekárov
Pridal sofa dňa Február 27 2013 12:54:23
Tak ako to je?
Podrobné novinky
Aké mıty su rozšírené?

Mıtus : Trvanlivé mlieko neobsahuje žiadne vitamíny a minerály

33% opıtanıch
Pohľad odborníka: Obsah vitamínov a minerálov zostáva pri tepelnom spracovaní metódou UHT takmer nezmenenı. Tepelnım ošetrením sa z mlieka stratí maximálne 10% vıživnıch látok.
Mıtus : Mlieko obsahuje nezdravé živočíšne tuky a cholesterol

40% opıtanıch
Pohľad odborníka: Na tuk sa viažu vitamíny, ktoré by telo inak nevstrebalo. Mlieko obsahuje malé množstvo tuku a cholesterolu (napr. plnotučné mlieko obsahuje 3,5% tuku). V porovnaní napr. s mliečnymi vırobkami je obsah tuku v mlieku mizivı (napr. nízkotučné syry 30%, camembert od 40% viac, nízkotučnı tvaroh 11%, a pod.) Obsah cholesterolu je priamo úmernı obsahu mliečneho tuku.
Mıtus : Mlieko zahlieòuje

47% opıtanıch
Pohľad odborníka: Mlieko vytvára na sliznici tráviaceho traktu ochrannı film (emulzia tuku a vody), ktorı sa po veľmi krátkej dobe trávením rozkladá na základné živiny. V minulosti sa využívalo tejto vlastnosti mlieka pri liečbe zápalovıch onemocnení tráviaceho traktu.
Mıtus : Odborníci sú toho názoru, že mlieko nie je zdravé

27% opıtanıch
Pohľad odborníka: Veda preukázala prospešnosť mlieka pre obsah proteínov a kalcia a ďalších pre zdravie prospešnıch látok. Mlieko nie je vhodné pre konzumáciu iba pre osoby s alergiou na mliečne bielkoviny či neznášanlivosť mliečneho cukru
Mıtus : Mlieko je tučné, má veľa kalórií

41% opıtanıch
Pohľad odborníka: Obsah tuku v mlieku závisí na stupni jeho odstredenia. Energetickı obsah pohára polotučného mlieka (200ml) zodpovedá energetickému obsahu polovičky jablka! (zdroj: Fórum zdravej vıživy)
Mıtus : Mlieko pre človeka nie je vhodné

21% opıtanıch
človek je jedinı cicavec, ktorı pije mlieko inıho cicavca (napr. kravy) Pohľad odborníka: človek je živočíšny druh, ktorého stravovanie sa veľmi líši od inıch cicavcov, je jedinı, ktorého mláďa vyžaduje veľmi dlhú starostlivosť. ¼udskı druh vstrebáva potrebné množstvo vápniku najľahšie z kravského mlieka, a to po celı život (ak má človek problémy s trávením kravského mlieka, jedná sa o anomáliu jedinca, nie druhu). Mlieko je prirodzenı zdroj vápnika pri ochrane pred osteoporózou.
Mıtus : Mlieko je ťažko stráviteľné

34% opıtanıch
Pohľad odborníka: Ak má jedinec s trávením mlieka problémy, ide o nedostatok enzımov, ktoré štiepia mliečny cukor v čreve, problém jedincov, nie populácie. Táto tzv. laktózová intolerancia sa vyskytuje v priemere asi len u 2-10% populácie Európanov. Mlieko je všeobecne veľmi ľahko a dobre stráviteľná potravina, preto je súčasťou rôznych diétnych postupov
Mıtus : Mlieko z obchodu je riedené vodou

61% opıtanıch
Pohľad odborníka: Obsah jednotlivıch zložiek mlieka je danı potravinárskymi normami pre jednotlivé stupne odstredenia (plnotučné 3,5%, polotučné 1,5%, odstredené 0,5%). Mlieko predávané v obchodoch prejde niekoľkımi stupòami spracovania: čerstvé mlieko v mliekarni najprv prejde separáciou a štandardizáciou, pri ktorıch je odstrénená časť tuku a dosiahne sa tak požadovaná tučnosť mlieka. Odstránenı tuk je potom použitı na vırobu ďalších mliečnych produktov. Takto upravené mlieko je následne homogenizované. Homogenizácia je proces, pri ktorom sú kvapky tuku rozložené na podstatne menšie tukové jednotky, ktoré sú v mlieku rovnomerne rozptılené a nevytvárajú zhluky a neusadzujú sa. Nasleduje tepelné ošetrenie metódou UHT (trvanlivé mlieko) alebo metódou pasterizácie (pasterizované mlieko)
Mıtus : Mlieko priamo od kravy je najzdravšie

71% opıtanıch
Pohľad odborníka: čerstvo nadojené mlieko od kravy môže obsahovať mikroorganizmy, veľmi záleží na ošetrovaní konkrétneho chovu a podmienkach, kde sa mlieko spracováva. Je mnoho možností kontaminácie. Mlieko predávané v obchodoch je ošetrené podľa platnıch noriem tak, aby bolo bezpečné, nemôže obsahovať žiadne rizikové mikroorganizmy
Zdroj TetraNEWS 2008/1