Mıty o pive
Pridal sofa dňa Február 27 2013 13:00:59
Vedeli ste, že vznik piva bol vlastne zhodou náhod a presnú odpoveď, kedy sa to stalo, nepoznáme? Do zabudnutej nádoby s obilím sa dostala voda, ktorá tam skvasila, a tım vznikol kvasnı nápoj. Tí, ktorí ho ochutnali, zistili, že má príjemnú, omamnú chuť a svet po jeho požití už nie je takı šedivı.
Podrobné novinky

Z piva rastie brucho
Takzvanı pivnı pupok, presnejšie veľké brucho vznikajúce vraj ako dôsledok nadmernej konzumácie piva, je iba mıtom. Samotnı "pivnı mozoľ" u mužov v strednom veku nemá s pitím piva nič spoločné. Tvrdí to Zväz rakúskych pivovarov a poukazuje pritom na to, že polliter dobrého chmeľového moku má menej kalórií ako dva poháre ovocného jogurtu. "¼udia dbajúci o svoju líniu sa preto nemusia obávať, že pitím piva priberú. Naopak v konzumovaní piva môžu objaviť mnohé zdravotné prednosti," uvádza sa vo vyhlásení pivovarov. Pivo však spôsobuje lepšie trávenie a muži si radi k pivu doprajú dobré, neraz však tučné jedlo. Spolu s nedostatkom pohybu si blahobytnı vızor spôsobujú sami. Ale ak si dáte pohár piva po bicyklovej túre, či aspoò príjemnej prechádzke, urobíte svojmu telu dobre. Len si k tomu nedávajte čipsy či slaninovı chlieb.

Žiadny voòavı chmeľ a jačmeò. Namiesto toho hnedé granule, ktoré vyzerajú ako hovienka
Granulovanı chmeľ je mechanická extrakcia horkıch látok, je zabalenı v ochrannej atmosfére a skladovanı pri teplote do 10OC, aby vydržal dlhšie bez zmeny vlastností. V minulosti používali pivovary vılučne lisovanı chmeľ zabalenı v jutovıch vreciach. Nakoľko horké latky v chmeli veľmi rıchlo oxidujú a menia chuť z voòavého chmeľu na nepríjemnú trpkú horkosť, bolo pravidlom, že na konci leta pred nasledujúcim chmelobraním už bol chmeľ inı ako po žatve. Preto je granulovanı chmeľ vıhodnejší. Pri dávkovaní chmeľu do várky sa používa vždy rovnakı pomer a určenı druh chmeľu na základe receptúry.

Stupòovitosť = percentuálny obsah alkoholu
Označenie 10% alebo 12% znamená pôvodnı obsah skvasiteľnıch cukrov v mladine pred začiatkom kvasenia. Počas kvasenia prekvášajú kvasnice cukornaté látky na vıslednı alkohol a CO2, pričom vzniká teplo. Tento biologickı proces je popísanı v tzv. Ballingovej rovnici. Teda 12% pivo obsahuje 5% alkoholu, 10% pivo 4,5 % alkoholu.

Kyslé a zásadité pivá
Nie je možné vyrobiť zásadité pivo, chémia je v tomto neúprosná. Pravdou je, že sú kyslé, avšak s rozličnou úrovòou pH. Chuťovı vnem po napití u tzv. europív je, že sa tieto pivá javia ako kyslé – ich pH je v rozpätí 4,2 až 4,3. Oproti tomu Pilsner Urquell má pH 4,6, čo v kombinácii s vysokım obsahom horkıch látok vyvoláva dojem zásaditej chuti

Umelé náhrady
Z hľadiska obsahu tzv. cudzorodıch látok a chemickıch rezíduí, ktorımi nás ohrozuje znečistené životné prostredie, patrí pivo k najzdravším nápojom. Vıroba piva predstavuje v mnohıch smeroch vlastne dekontaminačnú technológiu, ktorej vısledkom je skutočnosť, že hotovı vırobok obsahuje menej škodlivıch látok, než použité suroviny vrátane vody!

V čom je rozdiel medzi svetlım a tmavım pivom?
Svetlé pivo je jasnožltej až zlatožltej farby a bıva silnejšie chmelené. Vyrába sa zo sladov plzenského typu a z chmeľu bez akıchkoľvek ďalších prísad. Tmavé pivo je hnedej až čiernohnedej farby, slabšie chmelené a sladkastej chuti. Vyrába sa zo sladov bavorského alebo mníchovského typu s prísadou špeciálnych sladov, napríklad karamelového alebo farebného, ktoré mu dodávajú tmavú farbu a karamelovú chuť. članok-Michal Wagner