Talizman teraz aj pre Vás
Pridal sofa dňa Marec 04 2013 14:35:38
Toto je môj talizman ,ktorı som dostala pred 3/4 rokom z ritualu radosti a všetky neduhy ,ktoré som chcela odstrániť, už odstránené sú. Myslím to skutočne úprimne a som zaòho veľmi vďačná. Mne veľmi pomohol a teraz je tu možnosť aby aj vy ste mali svoj talizman. Záujemcovia píšte na -/sofa7@pobox.sk /-ja Vám talizman ak chcete sprostredkujem . Talizman má teraz vınimočnú cenu -7 -€,

Toto je môj talizman
čítajte viac a podmienky
Podrobné novinky
Magické bytosti -človek a zvieratá spojené s mágiou...sviečok a skla
Rituál- sviečok a skla- RADOS ŽIVOTA /zoznam záujemcov do 24.03.2013/
pomáha nájsť zmysel života, radosť, chráni pred stresom, čistí zlo v našom živote, a všetky negatívne záležitosti ,ktoré život prináša.
Radosť života - jeden z mnohıch magickıch znakov a rituálov vytvorenı na ochranu pred všetkım zlım , chráni pred nervovım zrútením a stresom vyplıvajúcim z nemožnosti dosiahnutia vytúženého cieľa. Silno chráni pred obavami, nepokojom, nedôverou vo vlastné sily. Nadobudnutie talizmanu má umožniť nájdenie zmyslu života, získanie stratenej veselosti, radosti a načerpanie potrebnej energie, lásky a zároveò eliminuje nežiaduce vplyvy okolia. Skratka nadobudnutím talizmanu nám on pomáha nielen chrániť mòa ako človeka, ale aj domov a prostredie kde sa talizman nachádza.
Záujemcovia o -Talizman-/detoxu/-Radosť života
musia splniť tieto podmienky-/sprostredkovateľovi sprístupniť informácie o òom ako o človeku/,alebo inej osobe ktorej talizman pri rituáli dáme zhotoviť.
Sprostredkovateľ sa zaviaže mlčanlivosťou a nikdy nepoužije informácie potrebné k rituálu, inej osobe ako ./len osobám ktorı rituál vykonajú/počas rituálu sa všetky informácie spália.
Podmienky.
Meno priezvisko ak ide o vydatú ženu aj rodné priezvisko/nezabudnúť na prezıvku/
Napísať v bodoch všetko čo v živote nechcete mať ,alebo ak je to pre inú osobu -tak čo nechcete aby v živote nemala
Napríklad-
-nechcem živoriť
-nechcem aby ma môj muž podvádzal
-nechcem priberať
-a iné
nezabudnúť adresu doručenia /tú bude mať k dispozícii ,len sprostredkovateľ /tım sa zamedzuje zneužitie informácii
Nikto zo sprostredkovateľov nemá ani tušenie akı talizman danej osobe príde- Radosť života -pre tento rituál- farby všetkıch sviečok a sklo.
sprostredkovateľ ako náhle dostane zásielku / Talizman aj s inštrukciami /ihneď odosiela objednávateľovi
Váš talizman vyrobenı priamo pre vás vám bude prinášať šťastie