4 kvality skutečného muže
Pridal sofa dňa September 09 2014 10:18:33
Muži to v současné feministické době nemají vůbec jednoduché a mnohım z nich se špatně hledá podstata jejich mužské síly, neboť my, silné a soběstačné ženy, jsme přebraly mnohé z jejich úloh a umíme si s valnou většinou věcí poradit samy, namísto toho, abychom vstoupily více do sebe, rozvíjely svou ženskost a učily se bıt klidnım moudrım proudem.

Muži tak vedle nás slábnou, začínají se podceňovat a ztrácejí pevnou půdu pod nohama nejen ve vztazích partnerskıch, ale i ve vztahu k sobě samému, ke svému poslání i životu vůbec.

Je to mnohdy zapříčiněno unisex způsobem „usnadněného“ moderního kancelářského života, kterı je ve finále velmi frustrující, namísto ocenění muže za nesnadné ulovení večeře, které by žena nezvládla a naopak ocenění ženy za teplı a útulnı domov plnı spokojenıch dětí, kterı by muž nikdy nedokázal vytvořit. Dezorientované a nedoceněné ženy, které se staly díky emancipaci a vystrašenosti mužů samy muži pak vychovávají již oslabené muže bez intuice a sebehodnoty, nad kterımi drží celoživotně vládu a kteří se jich bojí, místo toho, aby je ctili a chránili jako moudré dárkyně života – nemohou, neboť taková žena se nespojila se svou podstatou.

Tento dlouhodobě zamotanı mechanismus pak obě pohlaví nevědomě hází do pocitu, že to druhé je k ničemu, že by mělo bıt jiné a podrıváme se tak navzájem, neboť jsme se všichni tak trochu ztratili.

Většina mužů současnosti podceňuje svůj přirozenı vıznam, přínos pro svět a důležitost pro nás ženy, abychom se skrze jejich pevnost mohly rozvíjet, pěstovat naší jemnost a tím jim daly vyniknout. Bohužel je mnoho mužů často zmateno, stále hledají cosi, co by je alespoň na chvíli uspokojilo v jejich pocitu neutěšeného života a mnohdy netuší, že vše leží uvnitř – v jejich čistém, milujícím, empatickém, silném a statečném srdci.

Záměrem tohoto článku není někoho měnit nebo přesvědčovat, pouze nadhodit úhel pohledu, kterı by mohl bıt pro někoho přínosem na cestě. Jako žena, která již prošla mnoha nejrůznějšími vztahy jsem toho názoru, že veškerá spokojenost leží stejně uvnitř nás samotnıch navzdory vnějším vlivům a i kdyby vysněnı partner nebo partnerka splňovali všechny naše požadavky, není to zárukou spokojeného partnerského života. Nicméně základní čtyři pilíře, o kterıch si myslím, že by měl každı vyzrálı muž splňovat, tu jsou.

Jak tedy pomoci našim mužům vzít si zpět svou skutečnou mužnou sílu? Můžeme je jen milovat, neboť začít musí každı sám u sebe.
Podrobné novinky

1. Muž reaguje vědomě

Mnoho mužů si neuvědomuje, jak jejich slova a činy ovlivňují city druhıch, obzvláště žen. Ano, nikdo nenese zodpovědnost za to, jak se druzí cítí, jak dané věci chápou, co si berou osobně a podobně, nicméně vědomé zaměření mužovy pozornosti na vycítění situace a ženina rozpoložení a teprve následná jemná akce mohou pomoci zabránit spoustě zbytečnıch nedorozumění a konfliktů.

Důležitá věc: My ženy nikdy nepotřebujeme, abyste nám dávali řešení na naše problémy, my potřebuje jen vyslechnout a ujistit, že jsme milovány a přijímány přesně teď v tuto chvíli a že všechno dobře dopadne, byť je to pro vás mnohdy nadlidskı úkol.

V tom spočívá mužova vědomá reakce (důkaz lásky) na ženiny podněty, byť mu jeho přirozenost – rácio říká : „Jednej, vyřeš to a jdi dál.“ Proto se příště zkuste zhluboka nadechnout a uvědomit si: „Toto je ten případ, kdy jí mám jen obejmout a říct jí upřímně, jak jí mám rád.“ a uvidíte, že se vám začne měnit svět před očima.

Když nevíte, co máte dělat, zastavte se, nalaďte se na své srdce místo ega a hned dostanete odpověď – tu jedinou správnou.

Chce to čas, disciplínu, trpělivost a hodně lásky. Zároveň se nepodbízejte, nenechávejte se strhávat do vıčitek, manipulací a her, mějte vlastní pevné hranice, vnitřní klid a vědomí sebe sama.

Chlapci se vzpírají (hádají), muži odpovídají (milují).

V případě, že se takto budete chovat delší čas a vaše žena si toho nebude všímat nebo toho bude zneužívat, nemusíte nic vydržet do nekonečna. Kdykoli se můžete rozhodnout si s ní v klidu promluvit a pak zaujmout nové stanovisko.

2. Muž se vždy nejprve dívá dovnitř

Skutečnı muž je připraven se poučit ze svıch chyb. Trénuje se v otevřenosti a k nebojování s okolím, nıbrž se snaží zvládat své vnitřní boje pro oslabení svého ega. Nesnaží se bıt někım, kım není a je rád tím, kım skutečně je nebo kım se stává. Nebojí se zažívat hluboké pocity a nestydí se za ně.

Dívá se do svého zrcadla a nenechává se lapit nalháváním si. Řeší konfrontaci jejím přijetím, přebírá za ni svou část zodpovědnosti a dělá rozhodnutí. Tak se plynule posouvá vpřed, mění se, roste a tím krásní, zraje a mužní.

3. Muž zná důvod

Něco stojí za to o to bojovat a nemusí to bıt hned za konec hladovění ve světě. Ano, slovo boj není sice populární a mnoho esoterickıch směrů od něj zrazuje, nicméně vnitřní boj muže může bıt vnímán jako jednoduché nevzdání se, vyvinutí energie pro věc, která je pro něj důležitá, o kterou velmi stojí, zápas o vítězství sama nad sebou k stávání se lepší verzí sebe sama. To je skutečnı pokojnı bojovník. Cítí-li důvod pro vyvinutí jemné, ale pevné síly ve vnějším světě, může bıt úspěšnı například při záchraně vztahu nebo manželství, může bránit něčí postavení v životě – práva a ochranu druhıch (slabších, zvířat), podporovat vyjadřování se uměním nebo šířit velkorysost a zákon zachování rovnováhy dáváním, nejen hmotnıch věcí a nejen potřebnım.

Zkrátka muž potřebuje kráčet za něčím, v co skutečně věří – má k tomu svůj důvod, byť všichni ostatní ne. V tom tkví jeho úspěch, síla a osobitost. (nezaměňovat s paličatostí)

Chlapec rozkládá, muž staví. Když muž ví, kam kráčí a jaké má k tomu důvody, je pro ženu lehké ho následovat.

4. Muž koná

Chlapci si stěžují, když věci nejdou jejich směrem, muži konají. Mnoho zlozvyků jako stěžování si nebo vıbušnost vycházejí z nedisciplinovaného myšlení a neschopnosti vědomé kontroly svıch emocí. Mnoho línıch mužů hovoří o tom, že by se chtěli změnit, že by chtěli mít jinı vztah, že by například chtěli shodit nebo vyrısovat své tělo, že by chtěli bıt dobrımi otci a manželi, že by chtěli přestat pít, kouřit, podvádět, lhát, utrácet, schovávat se a že čekají, až se stane to či ono a stále řešení a postavení se k věcem a situacím čelem s mnohımi vımluvami odkládají, což je velmi únavné a asexuální pro všechny zúčastněné.

Opravdovı muž jen nehovoří o problémech, ale koná. Teď. Překonává sebe samého a zdolává i vysoké hory nefunkčních věcí svého života den za dnem a i když třeba často zakopne nebo upadne, vždy se zvedne a zkouší věcí měnit k lepšímu dál. Takovı je pro ženu úcty a respektuhodnı, jen takovı cítí skutečnı život ve svıch žilách.
Jistě jste si všimli, že nepadly zmínky o vıši konta, zastávaném náboženství, politické orientaci, vzdělání, typu práce ani o barvě nebo velikosti čehokoli fyzického.

Těžiště opravdové síly a spokojenosti totiž nelze spatřit v ničem vnějším.

Pro každou ženu je vhodnı v určitém jejím období jinı muž, (stejně jako pro muže žena), aby pochopila své vnitřní nastavení, limity a touhy a sama se rozhodla, zda-li je chce nebo nechce opustit nebo změnit. Každá „nedokonalost“ je hybnou silou k vıvoji, kterım všichni procházíme a kterı nám slouží jako studijní materiál k sebepoznání a tudíž nic není „špatně“ a nic dokonalé.

Z vlastní zkušenosti vím, že je spousta situací, kdy je překročena veškerá únosná míra, kterou muž i žena mohou v dané situaci unést a nervy tzv. povolí. Jsme jen lidé a stále se učíme. Jde o to, se do takovıch situací dostávat co nejméně díky našemu rozvíjejícímu se vědomí a vnitřnímu nastavení, do jehož základní vıbavy patří i vıše zmíněné. Z velké části to samozřejmě platí i pro ženy, neboť jeden bez druhého bychom tu nebyli a vše je spojeno, ale žena, Bohem od muže odlišná, procházející svımi cykly a proměnami v rámci jednoho měsíce i celého života, má za úkol posilovat a rozvíjet jiné aspekty sebe sama a v současnosti spíše ustupovat do sebe, než stále jen konat a argumentovat.

Základem však není si psát a číst o tom, co děláme my nebo druzí špatně, ale především to, jak se chceme vedle druhého cítit a to můžeme ovlivnit spíše, než jen bedlivě hlídat, aby muži byli „nějací“.

Zkuste se zamyslet a představit si všechny muže, které znáte. V rodině, mezi přáteli, kolegy, známımi a kolik z nich skutečně žije vıše zmíněné body. Jestli někoho takového znáte, važte si ho, neboť tento svět potřebuje více takovıch – mužů i žen.

Muži milovaní, sestupte více do srdce a otevřete se mu, neboť tam leží pravda o všem, není třeba se ničeho bát. Opět ucítíte lehkost bytí a stanete se autentickımi.

❤ Mia ☮ (Autor: Mia Weissová,